Regulamin


Ogólne warunki

I. Składanie zamówień

1. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną przez e-mail:
market@ wydawnictwo-asa.pl
2. Klient składając zamówienie, przyjmuje ofertę Wydawnictwa Asa i tym samym, potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie Wydawnictwa Asa.
3. W zamówieniu należy podać kompletne dane ze wskazaniem adresu docelowego przesyłki. W danych kompletnych dla firm należy podać również numer NIP.
4. Klient otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. W zamówieniu należy podać dane produktu, zamieszczone w opisie obok lub pod obrazem wybieranego towaru,
jak też numer indeksu, czy numer ISBN książki.
6. Wydawnictwo Asa, anuluje zamówienie w przypadku niedostępności danego produktu, przy czym, jego niedostępność zostanie potwierdzona na stronie internetowej Wydawnictwa Asa.
7. Anulowanie przesyłki może zostać wykonane najpóźniej przed jej nadaniem.

II. Koszt wysyłki

1. Do ceny towaru należy doliczyć koszt wysyłki. Kwota pobierana za wysyłkę, nie podlega zwielokrotnieniu przy zakupie większej ilości. Jednak, ulegnie zmianie wraz ze zwiększeniem gabarytu i wagi przesyłki.
2. Wydawnictwo Asa, dokonuje na bieżąco zmiany w cenach towarów będących w ofercie oraz wysokości kosztów wysyłki. Wprowadzone zmiany nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed ich dokonaniem.

III. Dostawa towarów

1. Dostarczenie towarów odbywa się przez podmioty uprawnione do obsługi przesyłek.
2. Odbiorca może wskazać inny podmiot uprawniony do obsługi przesyłek,
uprzednio uzgadniając przez e-mail: market@wydawnictwo-asa.pl
wybór dostawcy i wysokość opłaty za nadanie przesyłki.
3. Przesyłka zamówionego towaru zostanie zrealizowana po odnotowaniu należności wraz z kosztem przesyłki na koncie bankowym.
4. Dostawa towaru realizowana jest w kolejności nadchodzących zamówień.
5. Wydawnictwo Asa dysponuje egzemplarzami kompletnymi i nieuszkodzonymi, tym samym, nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.
6. Wydawnictwo Asa, nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską S.A. i pozostałe podmioty wyspecjalizowane w dostarczaniu przesyłek wskazanych
przez klienta.

IV. Ceny

1. Ceny podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
2. Do każdego zamówienia zostanie dołączona faktura sprzedażowa.
3. Klient dokonuje zapłaty ceny wskazanej na stronie internetowej powiększonej o koszt wysyłkiKliknij tu

Konto do wpłat:
PKO Inteligo
50 1020 5558 1111 1877 5730 0056

V. Prawo do zwrotu towaru

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny.
2. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
3. Towar należy przesłać wraz z fakturą i dokumentem zwrotu na koszt własny pod adres:
Wydawnictwo Asa, 05-500 Piaseczno, skr. Poczt. 38
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można pobrać, klikając w tekstowy odnośnik.
Kliknij tu
5. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia jak i uszkodzeń. W obu przypadkach zwrot towaru nie zostanie uwzględniony.
6. Odstąpienie od umowy nie zostanie przyjęte przesyłką za pobraniem. Zwrot należności po uznaniu zostanie wykonany przelewem zwrotnym.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe klientów, są przechowywane w zbiorze danych Wydawnictwa Asa.
Dane osobowe użytkowane są wyłącznie na potrzeby realizacji statutowej Działalności Gospodarczej Wydawnictwa Asa z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych,
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
WAŻNE!
Pod adresem siedziby Wydawnictwa, mieści się dużo firm oraz podmiotów gospodarczych, dlatego w trosce o wyeliminowanie błądzenia przesyłki oraz jej bezpieczeństwo, zwroty oraz wszelką korespondencję, należy kierować na zamieszczony adres skrzynki pocztowej, podany w zakładce „Kontakt”.