RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Zdzisława Piurecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Asa Zdzisława Piurecka z siedzibą w Piasecznie, ul. Okulickiego 7/9, 05 – 500 Piaseczno, NIP: 1230121618
2. Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży usług i towarów Administratora, szczególnie w celu dostarczenia klientowi zakupionego towaru oraz obsługi reklamacji, których dane udostępniane są podmiotowi dostarczającemu przesyłki, np. firmie kurierskiej czy placówce pocztowej) (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
c) przeprowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
d) funkcjonalności strony internetowej Administratora oraz dostarczania wartości, które są przewidziane dla charakteru strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
e) prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej Administratora, dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów Administratora, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zakupionego towaru lub usługi oraz rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania danych, zrealizowanie umowy sprzedaży towarów Administratora nie będzie możliwe , jak też, nie będzie możliwe dostarczenie towaru w wybrany przez klienta sposób, np.wysłanie towaru przy pomocy firmy kurierskiej.
5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana zostaną udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy sprzedaży, czyli m. in. zapewniającym: usługi płatnicze, usługi transportowe, usługi w ramach kampanii marketingowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana, będą przetwarzane automatycznie i podlegają profilowaniu, polegającym na: przetwarzaniu danych w celach marketingowych, polegających na dopasowaniu treści i reklam do zainteresowań klienta, dla celów badań analitycznych w marketingu, dla analiz i badań ruchu na stronach, dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych usług oraz w celu dochodzenia praw i roszczeń.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- do momentu zakończenia realizacji umowy oraz postępowania reklamacyjnego,
- dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- do zakończenia trwania konkursu/promocji oraz rozliczenia wręczanych nagród (jeżeli nagrody są przewidziane),
- do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
- do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy sprzedaży.